Köd előtte, köd után…

A sűrű köd miatt számos Szeged melletti Fehér-tavon éjszakázó daru pusztult el, miután légvezetéknek ütközött. A madarak ösztönüknek engedelmeskedve elindulnak táplálékot keresni, de a területet nagyfeszültségű vezetékek veszik körül. A hirtelen leereszkedő, rendkívül sűrű ködben elvesztetik a darvak a tájékozódási képességüket.

After fog

Due to the dense fog, several cranes sleeping on Lake Fehér near Szeged were killed after colliding with an overhead line. Listening to their instincts, the birds set out in search of food, but the area is surrounded by high-voltage wires. In a sudden descent of the extremely dense fog, they lose their ability of orientation.A sűrű ködben annyira alacsony a látótávolság, hogy a nagy sebességgel repülő darvak nem tudják kikerülni az akadályokat és neki ütköznek.

In dense fog, visibility is so low that cranes flying at high speeds can’t get out of obstacles and collide with it.
Puskás József és Kalán Zoltán a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre keresik az utat, hogyan közelítsék meg légvezetékek környékét, ahol várhatóan az elhullott madarak találhatók. Hazánkban, ha dögevők minimális elhurcolási arányát is figyelembe vesszük, becslések szerint évente legalább 30000 madár eshet áldozatul áramütésnek. Természetvédelmi értékük az egymilliárd forintot is meghaladja.


József Puskás and Zoltán Kalán, the nature conservation guard of the Kiskunság National Park Directorate, are looking for a way to approach the area around the overhead lines, where the dead birds are expected to be found. In Hungary, if we take into account the minimum removal rate by carnivores, it is estimated that at least 30,000 birds can fall victim to electric shocks every year. Their nature conservation value exceeds one billion forints.
Samu, a speciálisan kiképzett méreg- és tetemkereső kutya segítségével gyűjtik össze az elhullott állatok maradványait. Az országban csak három ilyen kutya dolgozik, kettő a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél, egy pedig a nemzeti parknál. Samut a Pannon Eagle Life projektben képezték ki. A világszerte veszélyeztetett parlagi sasok felmérését és védelmét Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a nemzetipark-igazgatóságok és több szorosan együttműködő hazai és külföldi szervezet végzi 1974 óta. A védelmi intézkedések sikerei ellenére a ragadozómérgezések még mindig komoly természetvédelmi ­károkat okoznak itthon és a környező országokban. Magyarország mellett Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában és Szerbiában is jelentős akciók indulnak a mérgezések visszaszorítása. Az áramütött állatok felkutatása mellett a parlagi sasok védelme érdekében szükség esetén Samut azokban az országokban is bevetik.

Samu, a specially trained poison and corpse-seeking dog, is used to collect the remains of dead animals. There are only three such dogs working in the country, two at the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Association and one at the national park.
Samut was trained in the Pannon Eagle Life project. The survey and protection of globally endangered imperial eagles in Hungary is carried out by the Hungarian Ornithological and Nature Conservation Association, the national park directorates and several closely cooperating domestic and foreign organizations since 1974. To reduce poisoning significant actions are being taken in addition to Hungary, in Slovakia, the Czech Republic, Austria and Serbia. If necessary in addition to locating electrocuted animals, Samu is also deployed in those countries to protect imperial eagl
es.

Szerencsésebb madár drótkerítésnek ütközött egy külterületi ipartelepen.
Az életben maradt darut elszállítják a Szegedi Vadasparkba ott ápolják és figyelik.

A luckier bird collided with a wire fence in an outlying industrial park.
The surviving crane is being transported to the Szeged Zoo where it is being cared for and monitored.


A helyiek láttak egy autót megállni amibe bedobták a két elpusztult darvat.
A természetvédelmi őr arról mesél, hogy ilyenkor nem ritka, hogy a tányéron végzik a madarak.


Locals saw a car in which two dead cranes were thrown.
The conservation guard told us it is not uncommon for birds to end up on the plate.A madár szállítása figyelmet igényel, hogy ne törje össze magát az állat.

Transporting the bird requires attention so that the animal won’t injure itself.


A meggyógyult madár újra ereje teljében van, ezért vigyázni kell, mert csőrével komoly sebet tud ejteni gondozóin.

The healed bird regained its strength, care must be taken because it can cause serious wounds to its zookeepers with its beak.Gyűrűket helyeznek el a lábán, mivel ezeket a madarakat máskor nincs lehetőség megjelölni.
A megszokott számkód helyett itt színkódot használnak ez is azt jelenti milyen kisszámban jelölik meg ezeket a madarakat.

Rings are placed on his feet because otherwise there is no possibility to do so.
Instead of the usual number code, a color code is used here, which means how low a number of these birds are marked.
Ekkor több, köd után megsérült, majd felépült madarat engednek szabadon.

At this point, several injured and then recovered birds will be released.

Fehér-tó környéke.
Darvak behúzása éjszakázóhelyükre.

Around Lake Fehér, cranes pulling into their place at night.