Ingyen van a víz, de el kell menni érteSzőreg, Újszentiván – A hétlakásos társasházsori épületek egy időben a téglagyár szolgálati lakásai voltak, amelyek régen a gyártelepről kapták a vizet. Ahogy megszűnt az üzem, a termelőszövetkezet vette át a telepet, a lakásokat nagyon kedvezményesen lehetett megvenni. Mai értékük mindössze 300 ezer forint.
A lakók éltek a lehetőséggel, most a körülmények áldozatai: saját lakásukat nem tudják eladni, de így szociális lakást sem kaphatnak.
Hol élnek? Szeged-Szőregi tanya, Szentiváni dűlő, Szőregi utca, Téglagyári dűlő? Átnevezni sokkal könnyebb egy ilyen helyet, mint kiemelni a hatvanas évekből. Itt él Ferenc felesége, Mariann, annak szülei és a gyerekek. Hatan két szobában, víz és gáz nélkül.

The water is free, but you have to get it yourself
Szőreg, Újszentiván – The buildings were once the brick factory’s service flats, which had water supply from the the factory. As the plant ceased to exist, the agricultural cooperative took over the yard. The apartments could be bought very favorably. Their value today is only 300 thousand forints.
The residents used the opportunity, now they are the victims of the circumstances: they cannot sell their own property, but since they have their own home, they can’t apply for social housing.
Where do they live? Szeged-Szőreg Farm, Szentiván Vineyard, Szőregi Street, Brick Factory Vineyard?
It would be much easier to rename this place than elevate it from the sixties.
Here lives Ferenc’s wife, Mariann, her parents and children. Six people in two rooms without water and gas.

Az egész utca a négy éve épített közkifolyóról hordja a vizet az egykori szőregi téglagyár mellett, pedig a sorházon belül van vezeték. Nomád körülmények, de ez is jobb annál, ami ezelőtt volt. 50-70 millió forintba kerülne szabályosan bekötni a vizet. Mariann és kisebbik fia Péter gyakran visznek vizet a szomszédoknak is.

Although there is a water line inside the buildings, everyone who lives in that neighborhood carries water from the public spout built four years ago next to the brick factory in Szőreg. Nomadic conditions, but that’s still better than it was before.
Mariann and her younger son, Peter often brings water to their neighbors.
A rokkant nyugdíjból, fogyatékossági támogatásból, ápolási díjból és családi pótlékból élnek – ez nincs több havi 150 ezer forintnál. – Megemelt ápolásit ítéltek meg számukra, ez azonban azt eredményezte, hogy elveszítették a gyerekek ingyenes étkezését.

They live on disability pension, disability allowance, care allowance and family allowance, which is nearly 150 thousand forints. They are given an increased nursing fee, but because of that they lost their children’s free meals. The grandparents help with the meals in exchange for accommodation.Mariann alkalmi munkát végez napszámosként egy rózsakertészetben, de télen a hólapátolást is elvállalja. Ilyenkor a nagymama vigyáz a gyerekekre.

Mariann has a casual job as a farm hand in a rose garden, but in the winter she does the snow plowing too. In that case the grandmother takes care of the children.Ádám 16 éves, egy szegedi gimnáziumba tanul, Péter 12 a szomszédos faluba, a tiszaszigeti általános iskolába jár. Mindketten jó tanulók.

Adam is 16 years old, studying at a high school in Szeged, Peter 12 studies at the neighboring village, at the elementary school of Tiszasziget. Both are good students.
Apró helység, ahova, csak a mosógép és a szennyes fér el, de mosáshoz is a vizet előre kell melegíteni.

Where the bathroom should be. Tiny space which only fits the washing machine, the laundry and one person.Mivel fürdőszobájuk nincs, a családfőt a másik szobában fürdeti felesége, csak ott van kályha. A lakás kisebbik szobájában Mariann nyugdíjas szülei, Gizella és Ferenc laknak. Itt várják, hogy felmelegedjen a víz.

Because they don’t have bathroom, the householder is being given a bath by his wife in the other room, which has a stove. In the smaller room of the house, live Mariann’s retired parents, Gizella and Ferenc. They wait there for the water to warm up.
Egyik keze lebénult és mindkét lábát amputálták a családfőnek, akit ezért évek óta párja ápol. a törékeny nő emelgeti a kerekesszékből az ágyba és vissza.

One of his hands was paralyzed, both of his legs were amputated of the householder, who had been caring for his partner for years. The fragile woman lifts him back and forth from the wheelchair to bed.


Az egykori téglagyár területén áll a romos sorház, amelyből az egyik az övék. Balhés szomszédok és rogyadozó tető – ez jelenti az otthonukat..

There are ruined row houses in the area former brick factory. One of them is theirs. Troublesome neighbors and tumbling roof – this is their home.